Bruksvilkår

Bruksvilkår for medlemskap hos Barbermesteren.no

 

Slik fungerer abonnementet

Når du oppretter medlemskap hos Barbermesteren samtykker du til å inngå løpende abonnement på produktet du har valgt. Abonnementet står på månedlig basis når du oppretter medlemskapet, og du kan når som helst endre frekvens på leveringene på "Min side" når du er logget inn på www.barbermesteren.no. Det er ingen bindingstid, og du kan si opp abonnementet når som helst helt gebyrfritt.

Etter betaling av introduksjonstilbudet (50% rabatt) vil prisen på de neste forsendelsene gå tilbake til originalprisen. Vi tar forbehold om endring i pris/frakt/mva og endringer i abonnementsbetingelsene. I så tilfelle vil alle berørte medlemmer bli informert om dette pr mail. Tjenestene Barbermesteren tilbyr er forbeholdt kunder i fastlandsnorge. Dersom du mottar et skadet eller ødelagt produkt ber vi deg ta kontakt for å få tilsendt nytt.

Aldersgrensen for kjøp på www.barbermesteren.no er 18 år. Personer under 18 år må ha skriftlig tillatelse fra foresatte som må sendes til Barbermesteren AS pr brev, eller skannes og sendes på mail. Barbermesteren AS forbeholder seg retten til å måtte godkjenne skriftlige bestillinger fra personer under 18 før de trer i kraft.

 

Angrerett:

Ved korrekt utfylt skjema anses opplysningene i angrerettloven § 8 første ledd bokstav h, i og j, jf. annet ledd, gitt.

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får den første varen i fysisk besittelse.

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss

Barbermesteren AS v/ Marius Ebbesen
Hertzbergs gate 3a, 0360 Oslo
post@barbermesteren.no

på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post eller e-post).

Du kan benytte dette angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

 

Virkningene av at angreretten brukes

Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.

I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake, eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.

Du må returnere varene eller levere dem til oss, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.

Navn og adresse til person som har fullmakt til å motta varene:

Marius Ebbesen
Hertzbergs gate 3a, 0360 Oslo

Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene.

Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.

 

Persondata

Barbermesteren samler kun data som er nødvendig for å levere en best mulig tjeneste til våre kunder. Dette inkluderer navn, adresse, telefonnummer og epost, og brukes kun til bestilling, betaling og administrasjon av abonnementer. Informasjonen Barbermesteren lagrer er kun til internt bruk, og vil ikke bli delt med tredjeparter. Vi vil benytte epost til å sende ut tilbud og informasjon, og du kan melde deg av nyhetsbrevet på mine sider på www.barbermesteren.no. Du kan lese mer om persondata her.

Endring av abonnementet

Du kan når som helst endre abonnementet ditt på mine sider på www.barbermesteren.no. Der kan du endre kortinformasjon, leveringsadresse, endre leveringsfrekvens eller stoppe abonnementet. Dersom du flytter eller endrer leveringsadresse står du selv ansvarlig for å oppdatere leveringsadressen din. Dersom du ikke skulle motta leveransen din som følge av manglende adresseendring på mine sider, kan du gi beskjed om dette, så kan vi ettersende produktene med postoppkrav. Du er pliktig til å oppdatere endringer i epostadressen din eller andre personopplysninger, og Barbermesteren står ikke ansvarlig for produkter som ikke når frem som følge av gale opplysninger.

 

Betaling av abonnementet

Når du melder deg inn på Barbermesteren.no og bestiller et produkt, samtykker du til å starte et abonnement på produktet du har valgt. Ved oppstart er leveringsfrekvensen månedlig, men dette kan når som helst endres til annenhver måned under "Ordre" når du er logget inn på "Min side". Kortet du har registrert for betaling vil automatisk trekkes med den frekvensen du har valgt, og du er står selv ansvarlig for å stoppe medlemskapet når du ikke lenger ønsker å motta nye barberblader.

Dersom betalingen ikke går gjennom (f.eks. pga. at kortet er utgått, sperret eller ikke har dekning el.), vil du ikke motta nye pakker før du har dekning på konto eller oppdaterer betalingsinformasjonen under "Ordre" på "Min side" på www.barbermesteren.no. Ved feilslått betaling vil vi varsle deg på epost. Systemet vårt vil forsøke å trekke kortet daglig inntil medlemskapet avsluttes eller kortinformasjonen oppdateres.

Dersom du oppretter en ny bestilling og velger å betale første gang med bonuspoeng, vil du bli bedt om å betale 1 kr selv om ordretotalen er redusert til 0 kroner som følge av betaling med bonuspoeng. Dette skyldes at vi må gjennomføre en betaling for å registrere kortet ditt for fremtidige automatiske betalinger.

 

Oppsigelse av abonnement

Du kan når som helst si opp abonnementet. Det er ingen bindingstid og ingen ekstra avgifter ved avmelding. Du kan se under "Ordre" på "Min side" på www.barbermesteren.no når neste trekk er, og du er selv ansvarlig for å kansellere abonnementet dersom du ikke ønsker å motte flere pakker.